مسابقات بین المللی محور سمینارهای علمی

پیرو رایزنی ها و هماهنگی های انجام شده با برگزار کنندگان نمایشگاه علوم کره جنوبی امکان حضور برگزیدگان رشته علوم انسانی ( به جز آفرینش ادبی ) نیز فراهم شده است.
جهت کسب اطلاعات دقیق از فرآیند و هزینه ها فرم اطلاعات شرکت در مسابقات بین المللی محور سمینارهای علمی را مشاهده نمائید ، در نظر داشته باشید ظرفیت اعزام در این محور محدود بوده و اولویت با کسانی است که فرآیند ثبت نامشان را سریعتر کامل نمائید

فرم اطلاعات شرکت در مسابقات بین المللی

سامانه ثبت نام و پرداخت قطعی طی روز آتی در وب سایت و در همین صفحه قابل دسترس خواهد بود.