با توجه به  حضور همه استان ها در جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا و ارائه آموزش های تخصصی در محورهای مختلف جشنواره  و پشتیبانی و مشاوره آنلاین و همچنین محدودیت در پذیرش گروه های دانش آموزی ، شورای سیاست گذاری جشنواره  برآن شد به منظور ایجاد عدالت آموزشی و پوشش سراسری جشنواره ، ظرفیت هر استان را برای حضور در این رویداد بزرگ علمی تعریف نماید. این ظرفیت در سه سطح زیر تعریف شده است . 

مدارس و پژوهشسراها و گروههای دانش آموزی میتوانند بر اساس طرفیت های تعریف شده در جدول زیر در جشنواره ثبت نام نمایند.

 

استان های گروه اول: آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،اصفهان،البرز،،تهران ،خراسان رضوی،زنجان،فارس،قم،گیلان،مازندراناستان های گروه دوم: آذربایجان غربی،اردبیل،خوزستان،قزوین،کرمان ،کرمانشاه،لرستان،همدان،مرکزی،یزد،شهرستانهای تهراناستان های گروه سوم: ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، هرمزگاندر صورت درخواست استان ها و استقبال دانش آموزان از محورهای جششنواره ، این ظرفیت با تائید شورای سیاست گذاری جشنواره افزایش می یابد.