تخفیف ویژه مسابقه ملی مناظره

جهت بهره مندی از این تخفیف از لینک زیر استفاده نمائید:

https://t.me/ebnesinafestival