معرفی و اهداف جشنواره

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت جوامع، توجه به آموزش و پژوهش و میزان سرمایه‌گذاری هوشمندانه در این زمینه می باشد.

ادامه مطلب

ثبت نام

برای شرکت در بخش های مختلف جشنواره امسال، تیم ها می بایست در سایت ثبت نام کرده و مستندات مورد نیاز را در محورهای مختلف ارائه دهند.

ادامه مطلب

برنامه زمانی جشنواره

جشنواره امسال درتاریخ های 17و18 فروردین ماه 1396 درمحل پردیس شمالی دانشگاه تهران برگزار می گردد،ثبت نام از25 دی ماه 1395

ادامه مطلب

جوایز و خدمات ویژه

در این جشنواره با همکاری مراکز علمی کشوری و بین المللی جوایز و خدمات ویژه ای برای دانش آموزان برگزیده در محورهای مختلف،مدیران مدارس

ادامه مطلب

بخش های مختلف جشنواره

تصاویر جشنواره ابن سینا سال گذشته

گواهینامه بین المللی

اعطای گواهینامه بین المللی از IDCORP مالزی به تمامی شرکت کنندگان

چاپ مقالات دانش آموزی

انتشارات مقالات برگزیده در مجلات معتبر علمی در رشته های مختلف

اعزام به مسابقات خارجی

کاندیدا شدن برگزیدگان جشنواره برای حضوردر مسابقات آسیایی و بین المللی
ویژگی های
جشنواره

نظارت فدراسیون جهانی مخترعین

نظارت علمی فدراسیون و اعطای 10 دیپلم افتخار به برگزیدگان جشنواره

پوشش خبری رسانه ها

پوشش خبری جشنواره در رسانه های داخلی و شبکه های تلویزیونی خارجی ( فرانسه،اتحادیه اروپا و ... )

اعطای تندیس به مدارس

اعطای تندیس ویژه و تقدیرنامه رسمی به مدارس برگزیده جشنواره

محل برگزاری جشنواره

حامیان جشنواره

ما را در رسانه ها دنبال کنید!