معرفی و اهداف جشنواره

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت جوامع، توجه به آموزش و پژوهش و میزان سرمایه‌گذاری هوشمندانه در این زمینه می باشد.

ادامه مطلب

ثبت نام

برای شرکت در بخش های مختلف جشنواره امسال، تیم ها می بایست در سایت ثبت نام کرده و مستندات مورد نیاز را در محورهای مختلف ارائه دهند.

ادامه مطلب

برنامه زمانی جشنواره

جشنواره امسال درتاریخ های 17و18 فروردین ماه 1396 درمحل پردیس شمالی دانشگاه تهران برگزار می گردد،ثبت نام از25 دی ماه 1395

ادامه مطلب

جوایز و خدمات ویژه

در این جشنواره با همکاری مراکز علمی کشوری و بین المللی جوایز و خدمات ویژه ای برای دانش آموزان برگزیده در محورهای مختلف،مدیران مدارس

ادامه مطلب

بخش های مختلف جشنواره

تصاویر جشنواره ابن سینا سال گذشته

پوشش خبری رسانه ها

پوشش خبری جشنواره در رسانه های داخلی و خارجی

اعزام به مسابقات بین المللی

کاندیدا شدن برای حضوردر مسابقات آسیایی و بین المللی
ویژگی های
جشنواره

آموزش و پشتیبانی

همراه با آموزش و پشتیبانی مداوم

اعزام به جشنواره اختراعات کره جنوبی

نظارت فدراسیون جهانی مخترعین

حامیان استراتژیک

 

حامیان جشنواره

جشنواره در آیینه رسانه ها