LKL.jpg

🚙 چطور خود را به محل برگزاری جشنواره برسانیم ؟ 1️⃣ خود را به میدان انقلاب برسانید سپس  از شمال میدان وارد کارگر شمالی شده بعد از بزرگراه جلال آل احمد ،  امیرآباد شمالی  ، روبه روی کوی دانشگاه ، پردیس شمالی دانشگاه تهران ( دانشکده تربیت بدنی ) 2️⃣  در صورتی که از مسیریاب های عمومی استفاده می کنید میتوانید با کلیک بر روی لینک های زیر محل برگزاری را مسیریابی کنید.

https://goo.gl/maps/oyoE5fnhnhGnc8ys8
https://waze.com/ul/htnke32mwz
✅  نکات مهم :
1- سعی کنید حداقل 30 دقیقه قبل از زمان تعیین شده در محل حضور داشته باشید.
2-جهت حضور در جشنواره فقط به تاریخ و زمان درج شده بر روی کارت توجه فرمائید.
3-همراه داشتن کارت در تمام طول حضور شما در محل برگزاری الزامی می باشد.
4- محور دستاوردها و اختراعات در هر 2 روز 12 و 13 اردیبهشت ماه برگزار می گردد ، تمام تیم های شرکت کننده میبایست حضور داشته باشند.
5-  تیم های محور فیلم کوتاه نیازی به حضور در این 2 روز را ندارند.