مرکز آفرینش های آفتاب ویژه پسران مجموعه فرهنگی شهید چمران ویژه دختران اردوگاه ابوذر ویژه پسران
❤️❤️توجه 📣 ❤️❤️توجه 📣 ☘️☘️ دانش آموزان عزیز مدیران و مسئولین پژوهش مدارس☘️☘️ 💠اسکان با ظرفیت محدود80 نفر "ویژه پسران"👇👇👇 ❇️ پیرو مذاکرات انجام شده با مرکز آفرینش های آفتاب اسکان دانش آموزان به صورت گروهی با ظرفیت محدود فراهم شد. هزینه به ازای هر نفر 10.000 تومان ❇️ جهت هماهنگی با مرکز با شماره 02122801170دفتر پذیرش جناب آقای عاقلزاده تماس حاصل نمائید. آدرس: کامرانیه شمالی، خیابان شهید لواسانی غربی، جنب استخر آفتاب ❇️مسئولیت کامل اسکان دانش آموزان به عهده مدارس و استان های شرکت کننده بوده و جشنواره صرفا مکان هایی را جهت اسکان به مدارس معرفی می نماید.
📣 توجه 📣 ☘️☘️ دانش آموزان عزیز مدیران و مسئولین پژوهش مدارس☘️☘️ 💠 "اسکان با ظرفیت محدود "ویژه دختران"👇👇👇 ❇️ پیرو مذاکرات انجام شده با مجموعه فرهنگی شهید چمران اسکان دانش آموزان گروهی با ظرفیت محدود به تعداد 300 فراهم شد. هزینه به ازای هر نفر 24.000 تومان ❇️ جهت هماهنگی با مرکز با شماره های 22538204-021 دفتر پذیرش جناب آقای اسدی تماس حاصل نمائید. آدرس: زعفرانیه ، خیابان شهید فلاحی ، خیابان فیروزکوه ، انتهای خیابان نیاززاده ، خیابان کوهرنگ ❇️مسئولیت کامل اسکان دانش آموزان به عهده مدارس و استان های شرکت کننده بوده و جشنواره صرفا مکان هایی را رایزنی کرده، هزینه را تعدیل نموده و جهت اسکان به مدارس معرفی می نماید .
📣 📣 توجه 📣📣 ☘️☘️ دانش آموزان عزیز مدیران و مسئولین پژوهش مدارس☘️☘️ 💠اسکان به صورت گروهی با ظرفیت محدود "ویژه پسران"👇👇👇 ❇️ پیرو مذاکرات انجام شده با اردوگاه ابوذر (وابسته به آموزش و پرورش منطقه 1)، اسکان دانش آموزان با ظرفیت محدود فراهم شد. ❇️ جهت هماهنگی با اردوگاه با شماره 09901260802 دفتر پذیرش اردوگاه سرکار خانم عباسپور تماس حاصل نمائید. آدرس: دارآباد،کوچه شهید محبی، پلاک 14 ❇️مسئولیت کامل اسکان دانش آموزان به عهده مدارس و استان های شرکت کننده بوده و جشنواره صرفا مکان هایی را جهت اسکان به مدارس معرفی می نماید.