اسکان

 [tabs style=”modern-orange” active=”2″ align=”right”][tab title=”مرکز آفرینش های آفتاب ویژه پسران “]❤️❤️توجه ? ❤️❤️توجه ? ☘️☘️ دانش آموزان عزیز مدیران و مسئولین پژوهش مدارس☘️☘️ ?اسکان با ظرفیت محدود۸۰ نفر “ویژه پسران”??? ❇️ پیرو مذاکرات انجام شده با مرکز آفرینش های آفتاب اسکان دانش آموزان به صورت گروهی با ظرفیت محدود فراهم شد. هزینه به ازای هر نفر ۱۰.۰۰۰ تومان ❇️ جهت هماهنگی با مرکز با شماره ۰۲۱۲۲۸۰۱۱۷۰دفتر پذیرش جناب آقای عاقلزاده تماس حاصل نمائید. آدرس: کامرانیه شمالی، خیابان شهید لواسانی غربی، جنب استخر آفتاب ❇️مسئولیت کامل اسکان دانش آموزان به عهده مدارس و استان های شرکت کننده بوده و جشنواره صرفا مکان هایی را جهت اسکان به مدارس معرفی می نماید. [/tab] [tab title=”مجموعه فرهنگی شهید چمران ویژه دختران “]? توجه ? ☘️☘️ دانش آموزان عزیز مدیران و مسئولین پژوهش مدارس☘️☘️ ? “اسکان با ظرفیت محدود “ویژه دختران”??? ❇️ پیرو مذاکرات انجام شده با مجموعه فرهنگی شهید چمران اسکان دانش آموزان گروهی با ظرفیت محدود به تعداد ۳۰۰ فراهم شد. هزینه به ازای هر نفر ۲۴.۰۰۰ تومان ❇️ جهت هماهنگی با مرکز با شماره های ۲۲۵۳۸۲۰۴-۰۲۱ دفتر پذیرش جناب آقای اسدی تماس حاصل نمائید. آدرس: زعفرانیه ، خیابان شهید فلاحی ، خیابان فیروزکوه ، انتهای خیابان نیاززاده ، خیابان کوهرنگ ❇️مسئولیت کامل اسکان دانش آموزان به عهده مدارس و استان های شرکت کننده بوده و جشنواره صرفا مکان هایی را رایزنی کرده، هزینه را تعدیل نموده و جهت اسکان به مدارس معرفی می نماید .[/tab] [tab title=”اردوگاه ابوذر ویژه پسران”]? ? توجه ?? ☘️☘️ دانش آموزان عزیز مدیران و مسئولین پژوهش مدارس☘️☘️ ?اسکان به صورت گروهی با ظرفیت محدود “ویژه پسران”??? ❇️ پیرو مذاکرات انجام شده با اردوگاه ابوذر (وابسته به آموزش و پرورش منطقه ۱)، اسکان دانش آموزان با ظرفیت محدود فراهم شد. ❇️ جهت هماهنگی با اردوگاه با شماره ۰۹۹۰۱۲۶۰۸۰۲ دفتر پذیرش اردوگاه سرکار خانم عباسپور تماس حاصل نمائید. آدرس: دارآباد،کوچه شهید محبی، پلاک ۱۴ ❇️مسئولیت کامل اسکان دانش آموزان به عهده مدارس و استان های شرکت کننده بوده و جشنواره صرفا مکان هایی را جهت اسکان به مدارس معرفی می نماید.[/tab][/tabs]